Anna Jasiulaniec - Tłumacz Przysięgły
biuro@annajasiulaniec.pl
+48 694 901 264

Prawo

Prawo karne:

 • Wyroki i postanowienia sądu;
 • Pisma procesowe;
 • Zaświadczenia o niekaralności;
 • Protokoły i wnioski;
 • Nakazy sądowe.

 

Prawo cywilne materialne:

 • Własność i inne prawa rzeczowe:
  • Akty notarialne dotyczące przeniesienia własności nieruchomości, ustanowienia służebności lub hipoteki;
  • Umowy sprzedaży nieruchomości;
  • Umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia.
 • Zobowiązania:
  • Umowy przedwstępne i przyrzeczone;
  • Odstąpienie od umowy;
  • Korespondencja między kontrahentami.
 • Spadki:
  • Testamenty;
  • Stwierdzenie nabycia spadku;
  • Europejskie poświadczenie spadkowe.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • Odpisy zupełne lub skrócone aktów małżeństwa;
 • Dokumenty związane z zawarciem małżeńskiej umowy majątkowej (tzw. intercyzy);
 • Dokumenty związane z rozwodem;
 • Dokumenty związane z przysposobieniem lub pieczą zastępczą.

 

Prawo własności intelektualnej:

 • Patenty;
 • Wspólnotowy znak towarowy;
 • Dokumenty dotyczące międzynarodowej rejestracji znaków.

 

Prawo handlowe:

 • Umowy i statuty spółek;
 • Sprawozdania zarządu z działalności spółki;
 • Uchwały, protokoły i regulaminy;
 • Pełnomocnictwa.

 

Prawo pracy:

 • Umowy o pracę;
 • Świadectwa pracy;
 • Wyroki sądu pracy.