Anna Jasiulaniec - Tłumacz Przysięgły
biuro@annajasiulaniec.pl
+48 694 901 264

Kultura, nauka i organizacje pozarządowe

  • Streszczenia prac dyplomowych;
  • Katalogi wystaw;
  • Artykuły naukowe i publicystyczne z zakresu nauk humanistycznych;
  • Wersje anglojęzyczne stron internetowych instytucji kultury lub organizacji pozarządowych;
  • Ulotki i inne materiały informacyjne instytucji kultury lub organizacji pozarządowych;
  • Korespondencja z partnerskimi instytucjami zagranicznymi.