Anna Jasiulaniec - Tłumacz Przysięgły
biuro@annajasiulaniec.pl
+48 694 901 264

Akty stanu cywilnego

  • Odpisy zupełne lub skrócone aktów urodzenia;
  • Odpisy zupełne lub skrócone aktów małżeństwa;
  • Odpisy zupełne lub skrócone aktów zgonu;
  • Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • Zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa;
  • Zaświadczenia o stanie cywilnym;
  • Zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
  • Decyzje administracyjne w sprawie zmiany imion lub nazwisk;
  • Metryki chrztu.