Anna Jasiulaniec - Tłumacz Przysięgły
biuro@annajasiulaniec.pl
+48 694 901 264

Edukacja i zatrudnienie

  • Dyplomy ukończenia studiów wyższych;
  • Świadectwa maturalne i inne świadectwa szkolne;
  • Zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń;
  • Indeksy;
  • Suplementy do dyplomu;
  • CV i listy motywacyjne;
  • Świadectwa pracy;
  • Zaświadczenia o zarobkach;
  • Zwolnienia lekarskie.